Občianske združenie DELOSTRELEC

 

 

Občianske združenie DELOSTRELEC prevádzkuje spoločenské a reštauračné zariadenie v Sokolovni, organizuje zájazdy, kultúrne a športové akcie. Toto zariadenie nesie názov „U delostrelca“ a priblížime vám ho na nasledujúcich fotografiách z akcie konanej dňa 24. júla 2009.

 

 

         

 

      

 

     

 

      

 

     

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P O Z V Á N K A

Všetkým členom OZD , ich rodinným príslušníkom, deťom  a vnúčatám a hlavne ženám

 

Rada  OZ DELOSTRELEC  Vás  srdečne pozýva

na  spoločenské posedenie pri príležitosti

MEDZINÁRODNÉHO DŇA ŽIEN

 

 

 

 

ktoré sa uskutoční dňa

      6. marca 2010, t.j. v sobotu od 17,00 hod.

v priestoroch reštauračného zariadenia Delostrelec v Sokolovni v Senici

 

Program:

 

08,00 – 16,00 hod.            – porcovanie svine, výroba zabíjačkových špecialít

16,00 – 17,00 hod             - príchod účastníkov

17,00 -  19,00 hod             - oficiálne zahájenie predsedom OZD, gratulácia  

                                            prítomným ženám, občerstvenie, ochutnávka      

                                            zabíjačkových špecialít

19,00 -  24,00 hod            - priateľské posedenie, venovanie sa prítomným

                                            ženám pri hudbe a tanci

 

Prosím kontaktujte navzájom členov OZD vo svojom okolí.

                                                                                   Rada OZ DELOSTRELEC

 

 

 

 

 

 

Kalendár akcií OZ Delostrelec

na rok 2010

 

 

1. Delostrelecký ples                                                      22.1.   20,00  /pia

2. Novoročné stretnutie, členská schôdza                      30.1.   15,00  /sob

3. MDŽ  /ÚSČK Senica /                                                 6.3.   14,00  /sob

4. Oslobodenie Senice                                                     7.4.    14,30  /str

5. Besedy na školách                                                     marec – apríl

6. Výstava vojenskej techniky IDEET Brno                   podľa upresnenia  

7. Deň víťazstva nad fašizmom                                      7.5.    14,30 / pia

8. Sadagura – 66. výročie vzniku 3. dp                            4.6.    16,00 / pia

9. Prebor žiakov ZŠ   / Záhorie/                                    24. – 28.5.

10. Prebor žiakov str. škôl  /Záhorie/                                podľa upresnenia  

11. Účasť na Kemp 2009 Lešť podľa pozvánky               jún

12. SNP                                                                             22. 8.  14,30 / pia

13. Športový deň OZD / Záhorie /                                 11. 9.  10,00 / sob

14.Tematický zájazd                                                      13. – 17. 9.

15. Oslavy dňa OSSR  klad. vencov/ 1848 /                  22.9.   16,00  /str

16. Zájazd do divadla – Bratislava, Nitra/12,00 – 24,00 / sept.- okt.  sobota    

17.  Del. Mikuláš / pre deti OZD a sympatizantov /       4. 12. 15,00 /sob

18. Účasť na pasovaní do cechu delva – AO Brno        december                         

19. Koncoročné posedenie                                             18.12. 15,00 /sob

 

 

Schválené na ČS OZD dňa 30.1.2010